What can you expect from us? Wat mag je van ons verwachten?

Tatiana and Frans are two idealistic consultants who have a lot of experience in guiding and organizing non-profit and profit projects. They have set up companies themselves and have worked as a business coach for many companies. They now want to put that enormous experience at the service of communities that have developed initiatives to improve our world (or at least part of it). In this way, they too want to contribute to a better world.

Tatiana and Frans are both trained in guiding individuals and groups in solving problems together. They have the qualities to find out why things are not (completely) going well, with great respect for everyone and yet with sufficient strength to reveal the cause of many daily problems .
This involves looking at the way people interact with each other revealing possible bottlenecks in your organization. Such as how your people are deployed and the best use of your resources. We (Tatiana and Frans) have discovered the essence of successful work and have developed an approach that yields direct results. No extensive consultation sessions or research projects, but quickly getting to the heart of the matter with immediately applicable improvement actions. Your team will be fully involved. And the nice thing is that you don’t need us anymore after that, you can do it yourself.

Tatiana en Frans zijn twee ideële consultants die veel ervaring hebben in het begeleiden en organiseren van non-profit en profit projecten. Zij hebben zelf bedrijven opgezet en hebben als bedrijfscoach voor vele bedrijven gewerkt. Inmiddels willen ze die enorme ervaring in dienst stellen van communities die initiatieven hebben ontwikkeld om onze wereld (of tenminste een stukje daarvan) te verbeteren. Op die manier willen ook zij een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Tatiana en Frans zijn beiden getraind in het begeleiden van individuen en groepen bij het oplossen van de meest uiteenlopende zaken. Zij hebben kwaliteiten om met veel respect voor iedereen en toch met voldoende stevigheid boven water te krijgen waarom iets niet (helemaal) goed gaat.
Hierbij wordt zowel gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan (de onderlinge communicatie) als het zichtbaar maken van mogelijke knelpunten in de organisatie. Zoals de beste inzet van mensen en middelen om het gewenste doel te bereiken. Beiden hebben door hun jarenlange ervaring de essentie van succesvol werken achterhaald en daardoor een aanpak ontwikkeld die heel direct resultaat oplevert. Geen uitgebreide overlegsessies of onderzoeksprojecten maar samen snel doordringen tot de kern in de vorm van direct toepasbare verbeter-acties. Uw team wordt er volop bij betrokken. En het leuke is dat jullie ons daarna niet meer nodig hebben jullie kunnen het vervolgens ook zelf.