How much does it costs? Wat kost het?

Just like you, we want to contribute to a better world. If we could, we would do it for free. But we also have to live and have our costs. That is why we must ask some money for our services. But we keep the costs as low as possible. Of course we understand that you want to know in advance how much our coaching costs.

€ 2,000 For Phase 1 and 2. together Phase 1 is mainly aimed at improving your internal communication. In Phase 2 we jointly draw up an action plan to improve many practical matters. If you decide only for Phase 1, it will cost € 1,250. Perhaps 21% VAT will be added (depending on the country of your location).

For this investment you will receive our coaching during the days as described, with a detailed and coordinated action plan. You will receive our (Tatiana and Frans) personal guidance for all issues that arise during this period. We do not charge travel costs and take our own place to sleep (we stay in our Camper). We would like to eat with you during the agreed period at no extra cost.

If you want our support longer than the two phases, we will make a separate agreement with you about it.

Net als jullie willen wij een bijdrage leveren aan een betere wereld. Als het zou kunnen zouden we het voor niets doen. Maar ook wij moeten leven en maken kosten, daarom kan het niet voor niets. Maar de kosten houden wij zo laag mogelijk. En natuurlijk begrijpen we dat je van te voren wilt weten hoeveel onze coaching kost.

€ 2.000,- Voor Fase 1 en 2. Fase 1 is vooral gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. In Fase 2 maken we samen een actieplan om op korte termijn veel praktische zaken te verbeteren. Besluit je om alleen Fase 1 te nemen dan kost het € 1.250,- Er komt misschien 21% btw bij (dat is afhankelijk van het land van jullie vestiging).

Voor deze investering krijg je onze coaching gedurende de dagen zoals eerder beschreven, met een uitgewerkt en afgestemd actieplan. Je krijgt onze (Tatiana en Frans) persoonlijke begeleiding voor alle voorkomende vraagstukken tijdens deze periode. Wij rekenen verder geen reiskosten en nemen onze eigen slaapplek mee (wij verblijven in onze camper). Wel willen wij graag gedurende de afgesproken periode zonder extra kosten met jullie mee-eten.

Als jullie onze ondersteuning graag langer willen dan de genoemde twee fasen maken we daar afzonderlijke afspraken over.