Community Coaching

Are you a community with an ideal purpose? And is your goal aimed at making our world a little bit better? And does that not always work well? Then we can help you. 

Zijn jullie een community met een ideëel doel? En is dat doel gericht op het verbeteren van iets in de wereld? En lukt dat niet altijd even goed? Dan kunnen wij je helpen.

We have experienced that there are many wonderful initiatives to improve something in the world. But many initiatives are not always easy to implement. This is not because the idea is not good, but because a well-organized organization is needed to realize it. And organizing something well is simply not easy. You will be dealing with people and resources that are all different. And if it is also abroad, cultural differences make it even more challenging. Then there is a chance that even the most beautiful initiatives will perish in the tough mud of everyday cooperation. And we think that’s a pity. That’s why we want to help.

Wij hebben ervaren dat er vele prachtige initiatieven zijn om iets in de wereld te verbeteren. Maar veel initiatieven zijn in de dagelijkse praktijk niet altijd gemakkelijk uit te voeren. Dat komt niet omdat het idee niet goed zou zijn maar omdat voor het realiseren een goed ingerichte organisatie nodig is. En iets goed organiseren is nu eenmaal niet gemakkelijk. Je krijgt te maken met mensen en middelen die allemaal verschillend zijn. En als het dan ook nog eens in het buitenland is, maken cultuurverschillen het nog uitdagender. Dan bestaat de kans dat het mooiste doel in de taaie modder van het alledaagse samenwerken ten onder gaat. En dat vinden wij enorm jammer. Daarom willen wij helpen.

Who are we? We are Tatiana Vansteenbeeck and Frans Nijland and we offer support to communities that experience problems in daily practice in achieving your goal.

Wie zijn wij? Wij zijn Tatiana Vansteenbeeck en Frans Nijland en bieden ondersteuning aan communities die problemen ervaren in de dagelijkse praktijk bij het bereiken van jullie ideële doel.

Why do we want to support communities? Tatiana and Frans are two idealistic consultants who have a lot of experience in guiding and organizing non-profit and profit projects. They have set up companies themselves and have worked as a business coach for many companies. They now want to put that enormous experience at the service of communities that have developed initiatives to improve our world (or at least a part of it). In this way, they too want to contribute to a better world.

Waarom willen we communities ondersteunen? Tatiana en Frans zijn twee ideële consultants die veel ervaring hebben in het begeleiden en organiseren van non-profit en profit projecten. Zij hebben zelf bedrijven opgezet en hebben als bedrijfscoach voor vele bedrijven gewerkt. Inmiddels willen ze die enorme ervaring in dienst stellen van communities die initiatieven hebben ontwikkeld om onze wereld (of tenminste een stukje daarvan) te verbeteren. Op die manier willen ook zij een bijdrage leveren aan een betere wereld.