How does it work? Hoe gaat het in zijn werk?

 1. You mail or call us.
 2. We talk about what we can do for you and confirm it with an e-mail.
 3. We come to you (anywhere in Europe) and get to know the community so that we know exactly what you are doing.
 4. We then talk to the initiators / management for more background information.
 5. Then we will talk to the people in the community.
 6. We transform the collected information into concrete areas of improvement.
 7. We will discuss together all the points of improvement and convert them into an immediately applicable action plan.
 8. We support you during the entire process and show you how you can do it yourself in the future.
 1. Je belt of mailt ons.
 2. Wij bespreken wat we voor je kunnen doen en bevestigen dat via de mail.
 3. Wij komen naar je toe (waar dan ook in Europa) en maken kennis met de community zodat wij goed weten wat jullie doen.
 4. Vervolgens gaan we in gesprek met de initiatiefnemers/leiding voor meer achtergrondinformatie.
 5. Daarna gaan we in gesprek met alle betrokkenen van de community.
 6. De verzamelde informatie vertalen wij naar hele concrete verbeterpunten.
 7. Die verbeterpunten gaan we met z’n allen bespreken en omzetten naar een direct toepasbaar actieplan.
 8. Wij begeleiden het gehele proces en laten zien hoe jullie dat in het vervolg ook zelf kunnen doen.