What kinds of challenges? Bij welk soort uitdagingen kunnen wij je helpen?

Of course, every community has a specific purpose for which it was founded. In order to achieve that goal, there are often sub-objectives with associated activities. In consultation with you, we determine what you want us to do. To give you an idea of the challenges we can help you with, here are a few:

 • if decision-making (and discussions about it) is difficult;
 • if there are often discussions about tasks;
 • if people and resources are not deployed very well;
 • if work is not performed properly;
 • the available equipment is not being used very well;
 • you are all too busy and all these activities do not lead to the desired goal;
 • there is discussion about the purpose of the community, now or in the future.

Iedere community heeft natuurlijk een specifiek doel waarvoor zij is opgericht. Om dat doel te bereiken zijn er vaak subdoelstellingen met bijbehorende activiteiten. In overleg met jullie wordt bepaald waar onze ondersteuning precies op wordt gericht. Maar om een idee te geven van de uitdagingen waarmee wij jullie kunnen helpen, hierbij alvast een paar: 

 • als de besluitvorming (en gesprekken daarover) moeilijk gaat;
 • er vaak discussies zijn over de verdeling van taken;
 • als mensen en middelen niet zo handig worden ingezet;
 • als werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd;
 • de beschikbare apparatuur niet goed wordt ingezet;
 • jullie het allemaal te druk hebben en al die activiteiten samen niet leiden tot het gewenste doel;
 • er discussie is over het doel van de community, nu of in de toekomst.